Aktuálně

stránka: předchozí 1 2 další celkem stran 2

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a prarodiče na Dny otevřených dveří, které se konají 7. a 15. března 2017 na ZŠ Radostín nad Oslavou. Můžete vidět své děti v hodinách a prohlédnout si všechny prostory školy! Těšíme se na Vás!

Kurzy s rodilými mluvčími

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím proběhne od 12. června do 16. června. Případní zájemci se mohou ještě přihlásit. Placení kurzu bude včas oznámeno.

Jarní prázdniny

V pondělí 20. února začíná v našem okrese týden jarních prázdnin. Na škole proběhne generální úklid, proto si žáci v pátek 17. února odnesou všechny věci ze šaten na vyprání domů.

Ukončení I. pololetí

V úterý 31. ledna bude ukončeno I. pololetí. Žákům I. stupně bude rozdán výpis z vysvědčení 4. vyučovací hodinu, poté vyučování končí, radostínští odchází domů, dojíždějící ve 12 hodin. Žáci II. stupně obdrží výpis 5. vyučovací hodinu, odpolední vyučování odpadá. Výpis z vysvědčení si děti ponechají.

Zápis dětí do I. třídy

V důsledku nové vyhlášky MŠMT je termín zápisů dětí do I. tříd posunutý. Předběžný termín pro naši školu je pátek 7. dubna od 7.30 do 16.30 hodin. Všechny potřebné informace budou zveřejněny.

Placení čaje

Prosíme, aby děti, které mají objednaný čaj o velké přestávce i v družině, přinesly do školy částku 200 Kč. Částka je na období leden - červen 2017 - šest měsíců.

Informace rodičům vycházejících žáků

Ve čtvrtek 12. ledna v 15.30 v učebně 26 podá výchovná poradkyně rodičům informace k přijímacímu řízení na střední školy. Poté budou následovat třídní schůzky.

Sdělení pro trénink fotbalistů

První trénink fotbalistů bude v úterý 10. ledna v 16.30 hodin.

Veřejné bruslení - sdělení OÚ Radostín nad Oslavou

Veřejné bruslení na zimním stadionu ve Žďáru nad Sázavou bude 26.12.2016 od 15,00 do 17,00 hod. – odjezd autobusu z městečka bude ve 14,15 hod. a 31.12.2016 od 10,15 do 12,15 hod. odjezd autobusu z městečka bude v 9,30 hod.

Třídní schůzky Spolku rodičů

Třídní schůzky proběhnou ve čtvrtek 12. ledna 2017 v 16 hodin v jednotlivých třídách.

Vánoční prázdniny

Ve čtvrtek 22. prosince je poslední školní den. Děti čeká program vánočních hrátek. Od 23. prosince do pondělí 2. ledna následují vánoční prázdniny. Do školy děti nastoupí v úterý 3. ledna.

Pozvánka na "Celé Česko čte dětem"

Zveme všechny rodiče, děti a zájemce na tradiční akci "Celé Česko čte dětem" , která se koná v pondělí 19. prosince v 16 hodin v učebnách I. stupně. Tentokrát nás potěší čtením zajímavého příběhu tatínkové dětí. Přijďte se za námi vánočně naladit!

Prodej Almanachu

Kdo má zájem o Almanach k 80. výročí, může si jej zakoupit v kanceláři školy, na OÚ Radostín n. O. Cena 100 Kč. Almanach obsahuje historii školy, fotografie, seznamy učitelů a žáků od roku 1939 do současnosti.

Poděkování

V sobotu 26. 11. 2016 proběhla oslava 80. výročí školy. Děkujeme všem, kteří se na zdárném průběhu celé akce podíleli: • Učitelům, kteří zajišťovali program vystoupení, program ve třídách • Žákům, kteří velice pěkně předvedli, co umí • Radostínské kapele, která krásně potěšila diváky, a jejíž písně zněly celou školou • Dětem a učitelům, kteří zajišťovali dozor v učebnách • Učitelkám mateřské školy za prohlídku a vánoční naladění ve školce • Pracovnicím školní jídelny, které od rána chystaly občerstvení, a dále za obsluhu • Uklízečkám za nedělní úklid celé školy • Panu starostovi a obecnímu úřadu za podporu • A samozřejmě všem těm, kteří se na nás přišli podívat

stránka: předchozí 1 2 další celkem stran 2

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG