Aktuálně

stránka: předchozí 1 2 3 další celkem stran 3

Dětský den

V pátek 3. června se uskuteční tradiční Dětský den. Ráno děti zhlédnou vystoupení skupiny Pernštejni s historickým programem. Pak je čekají soutěže a hry - v případě pěkného počasí na hřišti, v případě deště v prostorách školy. Den bude zpestřen sladkými odměnami. Prosíme, aby děti přišly ve sportovním oblečení.

Objednávka výtvarných potřeb a sešitů pro příští školní rok

Ve středu 25. 5. donesou děti domů lístečky na objednávku VV potřeb na příští školní rok. Prosíme, vyplňte lístek, podepište a pošlete zpět do školy. Žáci I. stupně si mohou objednat i sešity, nezapomeňte zakroužkovat. Děkujeme!

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Předběžný termín 23. června v 16 hodin v učebně číslo 80 - třída II. B. Zde se rodiče dozví potřebné informace k nástupu dětí do I. třídy.

Fotografování žáků

Připomínáme, že ve středu 25. května proběhne fotografování žáků - třídy a dle zájmu skupinky. Cena - velká 25 Kč, malá 15 Kč pro skupinky (když se fotografuje žák sám minimálně 2 ks fota). Prosíme rodiče, aby zvláště mladším dětem napsali, kolik fotografií ve skupinkách mohou mít.

Český den proti rakovině

Ve středu 11. 5. přijdou na naši školu studenti SŠ v prodávat kytičky v rámci sbírky v boji proti rakovině. Pokud budou mít děti zájem, mohou si kvítek zakoupit.

Akce Čistá Vysočina

V pátek 15. dubna se žáci 7. ročníku a někteří žáci 9. ročníku účastnili krajského projektu Čistá Vysočina, v rámci kterého uklízeli okolí silnic do Znětínka, Pavlova, Zahradišť, Ostrova nad Oslavou, Kněževsi a Krásněvsi. Hlavní organizátor byl pan učitel Fabík, další dozor vykonávali pan ředitel Hladík, pan školník Hladký a pracovník OÚ pan Poul. Všem zúčastněným děkujeme za provedenou práci, kterou zkrášlili naše životní prostředí. Všechny ostatní žádáme, aby se chovali tak, aby takovéto akce nebyly zapotřebí!!!

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. dubna v 16 hodin se konají třídní schůzky SRPŠ. Program - prospěch a chování za 3. čtvrtletí, třídní záležitosti. Zveme všechny rodiče!

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 24. března čeká naše žáky 1 den velikonočních prázdnin. Do školy pak půjdou v úterý 29. března. Přejeme všem žákům i jejich rodičům příjemné strávení Velikonoc!

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Zveme všechny rodiče na tradiční "Dny otevřených dveří", které se konají ve dnech 8. a 16. března 2016. Můžete vidět, jak se naši žáci učí, a prohlédnout si prostory školy. Těšíme se na Vás!

3. 2. 2016 - Vyskytly se vši!

Opět žádáme rodiče, aby dětem prohlédli hlavy a případně ošetřili dezinfekčními prostředky kvůli opětovnému výskytu vší! Děkujeme!

Celé Česko čte dětem

Děkujeme všem dětem a rodičům, kteří se přišli v úterý 26. ledna potěšit četbou z pěkných knížek. Zvláště děkujeme starším sourozencům, kteří v jednotlivých třídách četli, a to: Jitce Bartošové, Monice Vilišové, Lukáši Kadlecovi, Dominice Willischové, Jiřímu Kudláčkovi a Věře Švomové. Navíc setkání s bývalými žáky v roli čtenářů bylo pro náš všechny velice milé a příjemné.

Ukončení I. pololetí

Ve čtvrtek 28. ledna bude ukončeno I. pololetí školního roku. Děti přinesou domů výpis vysvědčení, který si ponechají. Tento den navíc čeká děti od II. - V., od VI. - IX. třídy divadelní vystoupení zaměřené na angličtinu. Představení provede brněnské divadlo Slunečnice a stojí 45 Kč pro žáka. V pátek 29. ledna je jeden den pololetních prázdnin. První únorový týden jdou do školy a v druhém týdnu je čekají jarní prázdniny, tzn. od 8. 2. do 14. 2. Přejeme všem dětem pěkně strávený týden za krásného počasí a naplněný sportovními či čtenářskými aktivitami.

Částka za čaj na II. pololetí

Žáci, kteří o velké přestávce berou čaj ve školní jídelně, donesou 200 Kč na II. pololetí.

stránka: předchozí 1 2 3 další celkem stran 3

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG