Aktuálně

stránka: předchozí 1 2 3 další celkem stran 3

Havárie vody!

Dnes ráno nám byla sdělena havárie vody. Proto se nemohou vařit obědy, odpadá odpolední vyučování, pokud můžete nechte děti doma (WC, obědy). Školní družina bude odpoledne v běžném provozu. Ředitelství školy - pondělí 22. května

17. květen- Ve škole se opět objevily vši!

Žádáme rodiče, aby prohlédli dětem hlavy a provedli příslušná opatření! Děkujeme!

Akce Čistá Vysočina

Akce Čistá Vysočina

Děkujeme našim sedmákům, kteří ve středu 12. dubna v rámci projektu "Čistá Vysočina" uklízeli struhy v okolí silnic vedoucích do všech směrů z Radostína nad Oslavou. Poděkování si také zaslouží p. uč. Fabík, který celou akci zajišťuje, a dále dohlížející p. ř. Hladík, p. školník Hladký a p. J. Poul z OÚ.

Přijímací zkoušky

Ve středu 12. dubna a 19. dubna se konají přijímací zkoušky pro žáky z 9. tříd. Přejeme všem našim deváťákům úspěšné přijímací řízení, aby byli přijati na školu, kterou si zvolili.

Velikonoční svátky

Ve čtvrtek 13. dubna čeká děti jeden den velikonočních prázdnin. Do školy se vrátí v úterý 18. dubna. Přejeme dětem i jejich rodičům krásné Velikonoce!

Třídní schůzky Spolku rodičů

Zveme všechny rodiče na třídní schůzky, které se konají 20. dubna v 16 hodin v budově školy. Program: prospěch a chování za 3. čtvrtletí, třídní záležitosti.

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Zveme všechny rodiče a prarodiče na Dny otevřených dveří, které se konají 7. a 15. března 2017 na ZŠ Radostín nad Oslavou. Můžete vidět své děti v hodinách a prohlédnout si všechny prostory školy! Těšíme se na Vás!

Kurzy s rodilými mluvčími

Kurz angličtiny s rodilým mluvčím proběhne od 12. června do 16. června. Případní zájemci se mohou ještě přihlásit. Placení kurzu bude včas oznámeno.

Jarní prázdniny

V pondělí 20. února začíná v našem okrese týden jarních prázdnin. Na škole proběhne generální úklid, proto si žáci v pátek 17. února odnesou všechny věci ze šaten na vyprání domů.

Ukončení I. pololetí

V úterý 31. ledna bude ukončeno I. pololetí. Žákům I. stupně bude rozdán výpis z vysvědčení 4. vyučovací hodinu, poté vyučování končí, radostínští odchází domů, dojíždějící ve 12 hodin. Žáci II. stupně obdrží výpis 5. vyučovací hodinu, odpolední vyučování odpadá. Výpis z vysvědčení si děti ponechají.

Zápis dětí do I. třídy

V důsledku nové vyhlášky MŠMT je termín zápisů dětí do I. tříd posunutý. Předběžný termín pro naši školu je pátek 7. dubna od 7.30 do 16.30 hodin. Všechny potřebné informace budou zveřejněny.

stránka: předchozí 1 2 3 další celkem stran 3

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG