Aktuálně

stránka: předchozí 1 2 3 4 další celkem stran 4

13. 6. - Opět se vyskytly vši!

Žádáme rodiče, aby dětem prohlédli hlavy a v případě výskytu vší učinili příslušná opatření. Děkujeme!

Slavnost slabikáře - pasování prvňáčků na čtenáře

Zveme rodiče prvňáčků 18. června v 15.30 hodin do I. třídy na "Slavnost slabikáře" - kde budou děti pasovány na čtenáře.

Pozemek o prázdninách

pro žáky 6. a 7. třídy

Poslední sběr v letošním roce

Upozorňujeme, že poslední sběr starého papíru v letošním školním roce proběhne ve čtvrtek 13.6.2019 od 16:00 do 16:30 hod.

POZOR ZMĚNA! Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 18. června v 15.30 hodin v učebně číslo 80. Zde dostanou rodiče potřebné informace ke vstupu dětí do I. třídy (původní termín 20. 6. z důvodu rozloučení s MŠ zrušen).

Fotografie

Děti můžou nosit peníze za fotografie, které jim budou vydány po zaplacení. Velké foto - 27 Kč, malé foto 15 Kč.

Volitelné předměty v příštím školním roce

Žáci 5. - 8. ročníku dostali lístečky s nabídkou možných volitelných předmětů pro příští školní rok. Prosíme rodiče, aby lístky s dětmi vyplnili a děti je odevzdaly do 22. 5. Volitelné předměty budou realizovány dle počtu žáků a personálního zabezpečení.

Den dětí 27. května

V pondělí 27. května oslavíme v naší škole Den dětí. Naše žáky čeká divadelní vystoupení "Staré pověsti české" v podání skupiny Pernštejni, poté zábavné dopoledne plné her. Odpolední vyučování tento den odpadá, školní družina je v normálním provozu.

Objednávka VV potřeb a sešitů pro příští školní rok

20.5. - Žádáme rodiče žáků I. - VIII. tříd, aby dětem vyplnili lístek na objednání VV potřeb (I. stupeň i sešitů) pro příští rok. Prosíme o odevzdání nejpozději do čtvrtka 23. 5. Finanční částky budou vybírány po zakoupení a přesném rozpočítání pomůcek.

Fotografování tříd

Fotografování tříd a případných skupinek či jednotlivců proběhne ve středu 22. května od 8 hodin. Cena třídní fotografie činí 27 Kč, skupinové foto 15 Kč. Prosíme rodiče, aby dětem z I. stupně napsali do deníčků, kolik fotografií si mohou objednat. Dkěujeme

Změna vchodu do MŠ od 6. 5.

Od pondělí 7. května bude opět v provozu hlavní (původní) vchod do mateřské školy. Tento vchod bude i pro zápis do MŠ dne 7. května.

SDH - změna čarodějnice

SDH - změna čarodějnice

Z důvodu počasí budou čarodějnice probíhat v kulturním domě a u kulturního domu. Děkuji Tomáš Poul

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 18. dubna čeká naše žáky 1 den velikonočních prázdnin. Jim, jejich rodičům a všem zaměstnancům přejeme příjemné strávení velikonočních svátků. Škola nás opět přivítá v úterý 23. dubna.

Zápis do I. třídy

V pátek 12. dubna proběhl zápis dětí do první třídy. 2. září bychom měli přivítat 30 nových prvňáčků, na které se velice těšíme!

Čistá Vysočina

Děkujeme našim sedmákům a několika deváťákům za úklid okolí silnic v okolí Radostína, který provedli v pátek 12. dubna. Dík si zaslouží pan učitel Fabík, který celou akci organizuje, dále pan ředitel, pan Hladký a paní Neubauerová z OÚ. Přejeme si, aby uklizená prostranství takto vydržela až do příštího jara!

stránka: předchozí 1 2 3 4 další celkem stran 4

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG