Aktuálně

stránka: předchozí 1 2 3 další celkem stran 3

Upozornění žákům a rodičům

Poslední týden (27.6. - 30.6.) bude vyučování pro všechny třídy jen dopoledne. Ve čtvrtek bude slavnostní ukončení školního roku. Děti odejdou ze školy asi v 10 hodin.

Informace ohledně stravování v novém školním roce 2016 – 2017

Školní jídelna vaří obědy pro žáky ZŠ od 2. 9 . 2016. Obědy pro děti na nový školní rok nahlašujte nejpozději do 13.00 hodin předcházejícího dne telefonicky (tel . 566 670 293) nebo osobně v kanceláři školní jídelny. Obědy je možné nahlašovat od 29. 8. 2016. Pro cizí strávníky školní jídelna vaří od 1. 9. 2016.

Fotografie

Došly fotografie tříd a skupinek, které budou učitelé dětem vydávat. Cena 25 Kč třída, 15 Kč skupinka. Prosíme, dejte dětem peníze. Děkujeme!

Dětský den

V pátek 3. června se uskuteční tradiční Dětský den. Ráno děti zhlédnou vystoupení skupiny Pernštejni s historickým programem. Pak je čekají soutěže a hry - v případě pěkného počasí na hřišti, v případě deště v prostorách školy. Den bude zpestřen sladkými odměnami. Prosíme, aby děti přišly ve sportovním oblečení. Děti z I. stupně končí obědem v 10.45 - radostínští odchází domů, dojíždějící počkají na autobus ve škole. Odpolední družina zůstává.

Objednávka výtvarných potřeb a sešitů pro příští školní rok

Ve středu 25. 5. donesou děti domů lístečky na objednávku VV potřeb na příští školní rok. Prosíme, vyplňte lístek, podepište a pošlete zpět do školy. Žáci I. stupně si mohou objednat i sešity, nezapomeňte zakroužkovat. Děkujeme!

Schůzka s rodiči budoucích prvňáčků

Předběžný termín 23. června v 16 hodin v učebně číslo 80 - třída II. B. Zde se rodiče dozví potřebné informace k nástupu dětí do I. třídy.

Fotografování žáků

Připomínáme, že ve středu 25. května proběhne fotografování žáků - třídy a dle zájmu skupinky. Cena - velká 25 Kč, malá 15 Kč pro skupinky (když se fotografuje žák sám minimálně 2 ks fota). Prosíme rodiče, aby zvláště mladším dětem napsali, kolik fotografií ve skupinkách mohou mít.

Český den proti rakovině

Ve středu 11. 5. přijdou na naši školu studenti SŠ v prodávat kytičky v rámci sbírky v boji proti rakovině. Pokud budou mít děti zájem, mohou si kvítek zakoupit.

Akce Čistá Vysočina

V pátek 15. dubna se žáci 7. ročníku a někteří žáci 9. ročníku účastnili krajského projektu Čistá Vysočina, v rámci kterého uklízeli okolí silnic do Znětínka, Pavlova, Zahradišť, Ostrova nad Oslavou, Kněževsi a Krásněvsi. Hlavní organizátor byl pan učitel Fabík, další dozor vykonávali pan ředitel Hladík, pan školník Hladký a pracovník OÚ pan Poul. Všem zúčastněným děkujeme za provedenou práci, kterou zkrášlili naše životní prostředí. Všechny ostatní žádáme, aby se chovali tak, aby takovéto akce nebyly zapotřebí!!!

Třídní schůzky

Ve čtvrtek 14. dubna v 16 hodin se konají třídní schůzky SRPŠ. Program - prospěch a chování za 3. čtvrtletí, třídní záležitosti. Zveme všechny rodiče!

Velikonoční prázdniny

Ve čtvrtek 24. března čeká naše žáky 1 den velikonočních prázdnin. Do školy pak půjdou v úterý 29. března. Přejeme všem žákům i jejich rodičům příjemné strávení Velikonoc!

Pozvánka na Dny otevřených dveří

Zveme všechny rodiče na tradiční "Dny otevřených dveří", které se konají ve dnech 8. a 16. března 2016. Můžete vidět, jak se naši žáci učí, a prohlédnout si prostory školy. Těšíme se na Vás!

3. 2. 2016 - Vyskytly se vši!

Opět žádáme rodiče, aby dětem prohlédli hlavy a případně ošetřili dezinfekčními prostředky kvůli opětovnému výskytu vší! Děkujeme!

stránka: předchozí 1 2 3 další celkem stran 3

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG