Čistá Vysočina

Děkujeme našim sedmákům a několika deváťákům za úklid okolí silnic v okolí Radostína, který provedli v pátek 12. dubna. Dík si zaslouží pan učitel Fabík, který celou akci organizuje, dále pan ředitel, pan Hladký a paní Neubauerová z OÚ. Přejeme si, aby uklizená prostranství takto vydržela až do příštího jara!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG