Důležité upozornění k třídním schůzkám!

Ve čtvrtek 11. ledna 2018 v 16 hodin proběhne mimořádná plenární schůze SRPŠ, následovat budou třídní schůzky. Zároveň tento den proběhnou volby do školské rady. Bližší informace viz níže.

 

Harmonogram:

  • V 15.30 podá výchovná poradkyně Mgr. Marie Hladíková informace rodičům vycházejících žáků k přijímacímu řízení na střední školy – učebna č. 22
  • 16.00 – plenární schůze ve školní jídelně – hlavní bod programu –  používání mobilních telefonů ve škole 
  • 15.30 – 17.30 volby do školské rady ve spojovacím krčku

 

Důvod pro svolání plenární schůze:

     V současné době se bohužel začínají i v naší škole rozmáhat prvky sociálně patologických jevů spojené s používáním mobilních telefonů o přestávkách.  Rádi bychom tomuto předcházeli a zabránili.  Návrhy na řešení tohoto závažného problému chceme projednat  i s  rodiči žáků.

    Prosíme rodiče o přítomnost na plenární schůzi, kde dostanou podrobné informace a mohou vznést případné připomínky.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG