Dvě veselé pohádky - pochvala, fotografie

Od pátku 8.12. do neděle 10.12. odehráli naši malí herci ze III. - V. třídy divadelní představení "Dvě veselé pohádky". 

Chválíme všechny děti, které v pohádkách účinkovaly, a zároveň děkujeme za krásné předvánoční naladění.


Obrovský dík zaslouží i paní učitelky, které se na představení podílely. 

 

Fotografie z představení:


http://zsradostinno.rajce.idnes.cz/Dve_vesele_pohadiky/

 

 

Při víkendových představeních se vybrala částka 9300 Kč. Tyto peníze byly předány do pokladny SRPŠ, budou z nich proplaceny náklady na divadlo (kostýmy, dárky dětem, DVD, ...). Zbytek bude použit na odměny žákům, Den dětí, divadla.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG