Fotografování tříd

Fotografování tříd a případných skupinek či jednotlivců proběhne ve středu 22. května od 8 hodin. Cena třídní fotografie činí 27 Kč, skupinové foto 15 Kč. Prosíme rodiče, aby dětem z I. stupně napsali do deníčků, kolik fotografií si mohou objednat. Dkěujeme

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG