Informace k návrhu kroužků

V měsíci září bude dětem oznámen návrh kroužků, do kterých se mohou přihlásit. Pokud bude kroužek na základě počtu přihlášených žáků otevřen, jeho činnost začne od října.

 

Vzhledem k počtu tříd a žáků je bohužel plně vytížená tělocvična, možnost sportovních kroužků je tímto omezena.

 

Pro žáky II. tříd bude probíhat kroužek angličtiny v rámci školní družiny (z toho důvodu se neplatí), kde se budou seznamovat s naprostými základy anglického jazyka.

 

Taneční kroužek, který organizuje Active Žďár n. S., by měl opět probíhat ve čtvrtek (malá pravděpodobnost v pátek).

 

Výuka hry na dechové nástroje pod vedením pana učitele Šimka bude jako v minulých letech v pondělí.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG