Informace k ředitelskému volnu

Ředitel ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou, podle § 24 odst. 2  zákona č. 561/2004 Sb., školského zákona, vyhlašuje na 30. a 31. ledna 2019 dva dny ředitelského volna z důvodu rozsáhlých stavebních prací v budově školy.

 

I. pololetí školního roku bude ukončeno v úterý 29. ledna. Žáci dostanou výpis z vysvědčení 5. vyučovací hodinu, odpolední vyučování tento den odpadá. Výpis z vysvědčení zůstává žákům, nevrací se.

 

Vyučování začne v pondělí 4. února 2019. Tento den začíná i lyžařský kurz pro přihlášené žáky 7. – 9. ročníku.

 

V době ředitelského volna 30. a 31. ledna bude v omezeném režimu školní družina v naléhavých případech pro děti 1. – 4. ročníku. Závazné přihlášky dodají rodiče vychovatelkám ŠD do 23. ledna.  Cena obědu pro žáka v době ředitelského volna činí dle platné legislativy 47 Kč (7 – 10 let), 49 Kč (11 – 14 let) – z této částky se musí 26Kč/1 oběd zaplatit hotově vedoucí ŠJ.

 

Mateřská škola zůstává v provozu. Upozorňujeme rodiče na zvýšené dodržování bezpečnosti v okolí školy i v jejich prostorách!

 

 

 

Přihláška do školní družiny na dny ředitelského volna

 

Přihlašuji závazně své dítě  ....................................................., třída ....................

do školní družiny dne 30. ledna 2019 v době od  ................ do .......................,

31. ledna 2019 v době od  ................ do .......................

Závazné objednání obědu na dny: ..................................

Podpis rodičů: ........................................

 

Přihlášení je možné i e-mailem, vyplněnou přihlášku (i ručně) odevzdejte do 23. ledna.

 

  oznameni-e-mail-w.doc 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG