Informace ke stravování ve ŠJ ve školním roce 2018-2019

Informace ke stravování ve ŠJ ve školním roce 2018-2019

 

Pro žáky ze základní školy se vaří ve školní jídelně od úterý 4. 9. 2018.

Pro cizí strávníky se vaří od pondělí 3. 9. 2018.

 

Obědy nahlašujte u vedoucí školní jídelny osobně nebo telefonicky 566 670 293 1 den předem do 13 hodin. Kancelář vedoucí školní jídelny je v provozu už v týdnu od 27. 8. 2018.

 

 

Výňatek z Vnitřního řádu školní jídelny při ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou

platného pro všechny stravované ve školní jídelně:

 

Na začátku každého školního roku se strávníci nahlásí na stravování na nový školní rok.

Odhlášení a přihlášení na stravování ve školní jídelně je povinnost učinit telefonicky / 566670293  /nebo osobně 1 den předem, tj. do 13. hodin předcházejícího dne u vedoucí ŠJ.

Pouze po dohodě s vedoucí ŠJ je možné odhlášení a přihlášení stravy do 6.30 hod. aktuálního dne.

 V případě nemoci nebo nepřítomnosti dítěte je možné 1. den odebrat stravu do vlastního jídlonosiče, který je označený jménem žáka a třídou.  Výdej obědů do jídlonosičů je v době od 10.30 hod. do 10.45 hod. a od 11.15 hod. do 11.30. hod. Neodhlášená strava bude účtována k  úhradě.

Stravování v době nemoci je možné pouze za plnou úhradu ceny obědu včetně režijních nákladů tj. v rámci doplňkové činnosti / finanční normativ na potraviny dospělí strávníci/.

Stravné placené v hotovosti musí být uhrazené vždy do 10. dne v měsíci u vedoucí ŠJ.

Způsob placení  obědů  u nových strávníků a změny u stávajících strávníků je nutné nahlásit osobně nebo telefonem  u vedoucí školní jídelny (provozní doba kanceláře ŠJ 6.00 -14.30 hodin)

 

-          v hotovosti                                  / zálohou na aktuální měsíc, následující měsíc se vyúčtují                                                      případné  nedoplatky a přeplatky z minulého měsíce od následné zálohy/

-          formou inkasa z účtu                   / skutečně odebrané obědy za předcházející měsíc/

 

Na začátku školního roku k 15. září bude všem stržena z účtu jistina v částce 300,- Kč, která

bude vyúčtována a vrácena na účet vždy na konci školního roku k 15. červenci.  

Platba je provedena z účtu vždy k 15. dni v měsíci.

 

 

Cena obědů pro jednotlivé skupiny strávníků:                              strávníci 7 – 10 let             21,- Kč

                                                                                              strávníci 11 – 14 let           23,- Kč

                                                                                              strávníci 15 a více let        25,-  Kč

Žáci jsou do věkových skupin zařazeni na dobu školního roku, ve kterém dosahují uvedeného věku.

/školní rok = září – srpen/

 

Cena 1 obědu pro cizí strávníky     60,- Kč

 

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG