Informace o školní družině

Pravidelný provoz školní družiny začíná v úterý 4. září 2018, tzn. ranní družina v 6.15, další dle rozvrhů tříd pro přihlášené žáky.

 

Přihlašování:


V pondělí 3. 9. dostanou žáci přihlášky, rodiče vyplní, v úterý 4. 9. je přinesou děti do školy. 

Žáci 1. - 3. ročníku jsou přijímání dle přihlášek, starší ročníky do naplnění kapacity družiny.

 

Prosíme rodiče, aby přihlášky v úterý poslali řádně vyplněné (obě strany)!

 

POZOR!  

Ranní družinu na 4. 9. děti, popř. rodiče (telefonicky) oznámí paní Černé v pondělí 3. 9. dopoledne! Další dny už dle přihlášek.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG