Informace pro rodiče vycházejících žáků

Ve středu 6. února obdrží vycházející žáci vyplněné a potvrzené přihlášky na střední školy, které musí zákonný zástupce žáků odevzdat ředitelství střední školy do 1. března. 

 

Dále tento den dostanou zápisový lístek, ten si pečlivě uschovají (lístek je přísně evidován). Svůj úmysl vzdělávat se v dané střední škole potvrdí uchazeč nebo zákonný zástupce nezletilého uchazeče odevzdáním zápisového lístku řediteli školy, který rozhodl o jeho přijetí ke vzdělávání, a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne oznámení rozhodnutí.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG