Informace pro rodiče vycházejících žáků

Ve čtvrtek 10. ledna podá výchovná poradkyně Mgr. Marie Hladíková informace k přijímacímu řízení na střední školy rodičům vycházejících žáků v 15.30 ve školní jídelně. Poté následují třídní schůzky.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG