Kurzy s rodilými mluvčími

Vážení rodiče,

před dvěma roky proběhly na naší škole týdenní kurzy angličtiny s rodilými mluvčími, které se setkaly s pozitivním ohlasem našich žáků. Rozhodli jsme se tyto kurzy opakovat po dvou letech.

Realizace kurzů: týden od 11. 3. – 15. 3. 2019

 

Varianta A – pro starší žáky (8. – 9. třídy, případně i jazykově zdatnější ze 7. ročníku)

 

  • 3 hodiny denně (celkem 15 hodin týdně)
  • Cena 600 Kč/1 žák
  • Skupina 16 – 24 žáků
  • Škola musí zajistit 2 takovéto skupiny

 

Varianta B – pro mladší žáky (5. – 7. třídy, případně i jazykově zdatnější ze 4. ročníku)

 

  • 2 hodiny denně (celkem 10 hodin týdně)
  • Cena 400 Kč/1 žák
  • Skupina 16 – 24 žáků
  • Škola musí zajistit 3 takovéto skupiny

 

 

     Prosíme Vás o zaslání závazné přihlášky vašeho dítěte do 11. ledna 2019 (placení kurzu proběhne až před daným termínem kurzu).

     Přihlášku vyplňte a pošlete buď po dětech do ředitelny školy, nebo e-mailem na adresu: zsradostin@seznam.cz

 

Důležité:

1.      V případě přílišného zájmu žáků budou děti vybrány do kurzu rozlišovacím testem

2.      Škola může z důvodu zajištění kurzu přesunout žáky z varianty A do B, popř. opačně

 

                                                        Děkujeme!           Vedení školy a učitelé angličtiny

 

Odkaz na stránky firmy zajišťující kurzy:

https://www.englishfocus.cz/

 

 

Přihláška na jazykový kurz angličtiny ve dnech 11. 3. - 15. 3. 2019

 

 

Přihlašuji svého syna/dceru* na jazykový kurz angličtiny ve dnech 11.3.-15.3.2019:

 

Jméno dítěte: ............................................................

 

Třída:   .....................

 

Varianta:      A*         B*

 

V ................................................                      dne  .....................................................

 

Podpis rodičů: ......................................

 

*Nehodící se škrtněte

 

Přihláška:

prihlaska.doc 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG