Nabídka tanečního kroužku Break dance

Taneční kroužek Break dance by měl probíhat v pátek od 14.10 - 14.55 hodin pro přihlášené žáky.

První lekce začíná v pátek 5. října.

Mohou se ještě přihlásit další zájemci.

Pokud termín nebude některým žákům vyhovovat a odhlásí se, je možné, že kroužek bude pro malý počet účastníků zrušen.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG