Oznámení o testování PISA a TALIS

9. a 10. dubna bude na naší škole provedena inspekční činnost podle § 174 odst 2 písm. a zákona 561/2004 Sb. (školský zákon, ve znění pozdějšíchpředpisů, a to v rámci realizace mezinároních šetření PISA 2018 a TALIS 2018.

 

Předmětem inspekční činnosti bude získání informací o úrovni čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků a dále také získání informací o procesu vzdělávání a činnosti škol z pohledu učitelů a ředitelů.

 

Projekt PISA je realizován v tříletých cyklech a je zaměřen na zjišťování úrovně čtenářské, matematické a přírodovědné gramotnosti patnáctiletých žáků (v cyklu PISA 2018 se jedná o žáky narozené v roce 2002). PISA je projektem Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) a účastní se jej žáci z více než 80 zemí celého světa. V současném sedmém cyklu bude největší pozornost věnována čtenářské gramotnosti. Testování je realizováno elektronicky.

 

Školy byly vybírány v mezinárodních centrech projektů PISA a TALIS z databáze všech škol České republiky. Ve vzorku škol jsou zastoupeny školy z různých regionů, různé druhy škol a školy různé velikosti.

 

Testováni budou žáci 9. ročníku narozeni v roce 2002.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG