Oznámení pro žáky 8. ročníku

V pátek 6. dubna se žáci 8. ročníku po dohodě se zřizovatelem zúčastní v rámci pracovní a environmentální výchovy sázení stromků v obecním lese.  Pracovat budou ve dvojicích, prosíme, aby si jeden z dvojice vzal s sebou motyku, popř. rýč. Dále všichni žáci a žákyně svačinu, pití, pracovní oblečení a obuv. Tato akce je v rámci projektu ke Dni Země.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG