Plánované akce - březen - červen


Březen

 4. 3. - 10. 3. - jarní prázdniny

11. 3. - 15. 3. - kurz s rodilými mluvčími - zájemci v 4. - 9. ročníku

13. 3. - obvodní kolo recitační soutěže ve Velkém Meziříčí (postupují 2 ze školního kola za každé kategorie)

20. 3. - okresní kolo ve šplhu

20.3. - krajské kolo v zeměpisné olympiádě

22. 3. - soutěž "Matematický klokan"

27. 3. - okresní kolo recitační soutěže


Duben

- testování SCIO - V. třídy

 2. 4. - seminář 1. pomoci pro žáky 8. třídy - 8.05 - 10.45

 2. 4. - zahájení plaveckého výcviku III. a IV. třídy - 10 lekcí do 4. června

 3. 4. - okresní kolo olympiády z fyziky

 5. 4. - taneční akademie

 9. 4. - okresní kolo matematické olympiády - 6., 7., 8. ročník

 9. 4. - seminář 1. pomoci pro žáky 8. třídy - 8.05 - 11.40

11. 4. - třičtvrtletní pedagogická rada

11. 4. - třídní schůzky SRPŠ - začátek v 16 hodin

12. 4. - zápis dětí do I. třídy - 7.30 - 16.30

12. 4. - 1. termín přijímací zkoušky na SŠ - 9. ročník

12. 4. - akce Čistá Vysočina - žáci 7. ročníku

15. 4. - 2. termín  přijímací zkušky na SŠ - 9. ročník

16. 4. - 1. termín přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

17. 4. - 2. termín přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

17. 4. - Velikonoční turnaj ve vybíjené - I. stupeň + sportovci z okolních škol

18. 4. - velikonoční prázdniny

19. 4. - Velký pátek

23. 4. - projekty ke Dni Země na I. stupni


Květen

 7. 5. - IV. třída dopravní hřiště

 15. 5. - květinový den - sbírka na podporu léčby rakoviny

16. 5. - okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

22. 5. - fotografování žáků a tříd

16. 5. - pěvedká soutěž I. stupně

27. 5. - oslava Dne dětí, představení Staré pověsti české pro žáky školy - soubor Pernštejni

- školní vlastivědné výlety, exkurze

29. 5. - výlet VI. a VII. třída


Červen

- školní vlastivědné výlety, exkurze

 4. 6. - výlet I., II. A, II. B - ZOO Jihlava, Roštejn

12. 6. - prevence dětských úrazů - program ve Žďáře n. S. pro III. třídu

13. 6. - výlet III., IV. třída - Praha

20. 6. - závěrečná pedagogická rad

26. 6. - poslední zvonění pro žáky IX. tříd

26. 6. - odevzdávání učebnic

27. 6. - cvičení v přírodě

28. 6. - slavnostní ukončení školního roku

29. 6. - 1. 9. - hlavní prázdniny


 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG