Plánované akce duben - červen 2018

3. 4. - začátek testování SCIO žáků V. třídy

4. 4. - Fyzikální olympiáda

6. 4. - Projekt ke Dni Země - 8. ročník - sázení stromků - pracovní a environmentální výchova

9. 4. - Testování PISA - vybraní žáci - ČŠI

10.4. - Testování PISA - dokončení

11. 4. - Vybíjená -mix - Žďár nad Sázavou - 5. ročník

12.4. - 1. termín přijímací zkoušky na střední školy pro vycházející žáky

12. 4. - Biologická olympiáda

13.4. - 1. termín přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

13.4. - Zápis dětí do I. třídy

13. 4.  - projekt Čistá Vysočina - 7. ročník

16.4. - 2. termín přijímací zkoušky na střední školy pro vycházející žáky

16. 4. - exkurze Hvězdárna Brno - VI. a VII. třída

16. 4. - VIII.A,B  - kurz první pomoci - ČČK

17.4. - 2. termín přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

17.4. - okresní kolo matematické olympiády VI., VII., VIII. třídy

19. 4. - projekt První pomoc do škol - Záchranná služba VM - 8. ročník

19.4. - pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí školního roku

19.4. - třídní schůzky - začátek v 16 hodin

20. 4. - miniprojekty - I. stupeň - Den Země

23.4. - Biologická olympiáda

26. 4. - pěvecká soutěž - I. stupeň - "Zlatý slavík aneb Superstar" - 12.30 tělocvična ZŠ

2. 5. - divadelní představení Kytice - divadlo Radost Brno - IV.A,B, část V. třídy

3. 5. - Taneční akademie - děti z tanečního kroužku

4. 5. - Anglické divadlo - Velké Meziříčí - zájemci III. - V. třída a II. stupeń

9. 5. - dopravní hřiště IV.A

16.5. - Soutěž mladých cyklistů

17.5. - dopravní hřiště IV.B

17. 5. - školní výlet IV.A, V. třída - Punkevní jeskyně, Macocha

21.5. - exkurze jaderná elektrárna Dukovany a vodní dílo Dalešice - IX., VIII. třída

23.5. - fotografování tříd a žáků

24. 5. - okresní kolo Archimediády

25.5. - Den dětí spojený s ukázkou dravců

31.5. - exkurze knihovna Velké Meziříčí - V. třída

31.5. - prevence dětských úrazů - ČČK - III. třída

5. 6. - školní výlet I.A, I. B, II. třída - hrad Veveří

6. 6. - školní výlet VIII. A - Brno

8. 6. - školní výlet III., IV.B - Macocha, Punkevní jeskyně

12.6. - exkurze I.A, I.B - Knihovna Velké Meziříčí

12. 6. - poslední lekce plavání - 3. a 4. ročník

14. 6. - II. třída - exkurze Knihovna Velké Meziříčí

21.6. - závěrečná pedagogická rada

21. 6. - exkurze knihovna Velké Meziříčí - IV. B

27.6. - "poslední zvonění" pro žáky IX. tříd

27.6. - odevzdávání učebnic

28.6. - cvičení v přírodě

29.6. - slavnostní ukončení školního roku

30. 6. - 2. 9. - hlavní prázdniny

3. 9. 2018 - zahájení školního roku 2018/2019

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG