Plánované akce listopad - červen

1.11. - Den otevřených dveří I. A, I. B

1. 11. - 15. 12. - rekonstrukce tělocvičny 

3.11. - exkurze chlapci IX. třída - Bělisko - technická výchova

3. 11. - preventivní program VI. třída "Zuřivec"

3.11. - okrskové kolo florbal 8., 9. dívky

9.11. - preventivní program Bezpečný internet - IV.A, IV.B, V. třída

9.11. - Festival vzdělávání, exkurze do žďárských firem (Enpeka) - IX. třída

16.11. - okrskové kolo florbal chlapci 8., 9. třída

16.11. - ukončení testování SCIO IX. třída

16.11. - Čtvrtletní pedagogická rada

16.11. - 16.00 - plenární schůze SRPŠ , třídní schůzky

20.11. - IX. třída - 8.00-12.00 - technická (pracovní) výchova SPŠ Žďár nad Sázavou, odjezd 7.15

8.12. - divadelní představení "Dvě veselé pohádky" pro I. stupeň - herci ze III. - V. třídy

9.12. - divadelní představení "Dvě veselé pohádky" pro veřejnost - 16.00 hodin

10.12. - divadelní představení "Dvě veselé pohádky" pro veřejnost - 14.00 hodin

18.12. - exkurze  na Úřad práce VIII.A, B - 13.00 - 15.00

21.12 - Recitační soutěž I. stupně

21.12. - VIII. A, VIII. B - technická (pracovní) výchova SPŠ Žďár nad Sázavou

22.12. - hudební program "Večerníčky" - I. - V. třída

22.12. - vánoční hrátky - I. - IX. třída

23.12. - 2.1. - vánoční prázdniny

3.1. - zahájení vyučování po prázdninách

11.1. - divadelní představení Mach a Šebestová - II. a III. třída - divadlo Radost v Brně

11.1. - 16.00 - třídní schůzky

11.1. - volby do Školské rady v rámci třídních schůzek

24.1. - ekologický program "Než si ukrojím chleba" Velké Meziříčí - IV.A

24.1. - okresní kolo matematické olympiády - V., IX. třída

25.1. - ekologický program "Než si ukrojím chleba" Velké Meziříčí - IV.B

26.1. - ekologický program "Než si ukrojím chleba" Velké Meziříčí - V.

25.1. - pololetní pedagogická rada

29.1. - IX. třída - technická (pracovní) výchova SPŠ Žďár nad Sázavou - 8.00 - 12.00 hodin

31. 1. - projekt I. stupně "Celé Česko čte dětem" - tentokrát trochu jinak 

31.1. - ukončení práce v 1. pololetí školního roku, rozdání výpisů z vysvědčení, I. stupeň ukončení                       vyučování po 4. vyuč. hodině, II. stupeň po 5. vyuč. hodině.

1. 2. - VI. třída - technická (pracovní) výchova SPŠ Žďár nad Sázavou - 8.00-12.00 hodin

2. 2. - jednodenní pololetní prázdniny

7. 2. - soutěž ve šplhu - Velké Meziříčí - I. - V. třída

12.2. - preventivní program II. třída - "Nenič své chytré tělo"

15.2. - VII. třída - technická (pracovní) výchova SPŠ Žďár nad Sázavou - 8.00-12.00 hodin

26.2. - 4.3. - týdenní jarní prázdniny

13.3. - Den otevřených dveří na I. a II. stupni pro rodiče

21.3. - Den otevřených dveří na I. a II. stupni pro rodiče

28.3. - Velikonoční turnaj ve vybíjené - I. stupeň a okolní školy

29.3. - velikonoční prázdniny

12.4. - 1. termín přijímací zkoušky na střední školy pro vycházející žáky

13.4. - 1. termín přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

13.4. - Zápis dětí do I. třídy

16.4. - 2. termín přijímací zkoušky na střední školy pro vycházející žáky

17.4. - 2. termín přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

17.4. - okresní kolo matematické olympiády VI., VII., VIII. třídy

19.4. - pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí školního roku

19.4. - třídní schůzky - začátek v 16 hodin

9. 5. - dopravní hřiště IV.A

16.5. - Soutěž mladých cyklistů

17.5. - dopravní hřiště IV.B

21.5. - exkurze jaderná elektrárna Dukovany a vodní dílo Dalešice - IX., VIII. třída

23.5. - fotografování tříd a žáků

25.5. - Den dětí spojený s ukázkou dravců

21.6. - závěrečná pedagogická rada

27.6. - "poslední zvonění" pro žáky IX. tříd

27.6. - odevzdávání učebnic

28.6. - cvičení v přírodě

29.6. - slavnostní ukončení školního roku

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG