Plánované akce školy - únor - červen 2018

1. 2. - VI. třída - technická (pracovní) výchova SPŠ Žďár nad Sázavou - 8.00-12.00 hodin

1. 2. - Olympiáda z českého jazyka

2. 2. - jednodenní pololetní prázdniny

7. 2. - soutěž ve šplhu - Velké Meziříčí - I. - V. třída

8. 2. - Schůze Školské rady

8. 2. - Olympiáda z německého jazyka

12.2. - preventivní program II. třída - "Nenič své chytré tělo"

14. 2. - Olympiáda z angličtiny

15.2. - VII. třída - technická (pracovní) výchova SPŠ Žďár nad Sázavou - 8.00-12.00 hodin

20. 2. - Olympiáda ze zeměpisu

21.2. - sportovní soutěž "Trojboj"

22. 2. - okrskové kolo recitační soutěže - Velké Meziříčí

26.2. - 4.3. - týdenní jarní prázdniny

8. 3. - Olympiáda z chemie

13.3. - Den otevřených dveří na I. a II. stupni pro rodiče

16. 3. - Matematický klokan

20. 3. - okresní kolo ve šplhu - postupují první tři z okrskového kola

21.3. - Den otevřených dveří na I. a II. stupni pro rodiče

22. 3. - soutěž Všeználek V. tříd

28.3. - Velikonoční turnaj ve vybíjené - I. stupeň a okolní školy

29.3. - velikonoční prázdniny

3. 4. - začátek testování SCIO žáků V. třídy

4. 4. - Fyzikální olympiáda

9. 4. - Testování PISA - vybraní žáci - ČŠI

12.4. - 1. termín přijímací zkoušky na střední školy pro vycházející žáky

12. 4. - Biologická olympiáda

13.4. - 1. termín přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

13.4. - Zápis dětí do I. třídy

16.4. - 2. termín přijímací zkoušky na střední školy pro vycházející žáky

16. 4. - exkurze Hvězdárna Brno - VI. a VII. třída

16. 4. - VIII.A,B  - kurz první pomoci - ČČK

17.4. - 2. termín přijímací zkoušky na osmiletá gymnázia

17.4. - okresní kolo matematické olympiády VI., VII., VIII. třídy

19.4. - pedagogická rada - hodnocení 3. čtvrtletí školního roku

19.4. - třídní schůzky - začátek v 16 hodin

23.4. - Biologická olympiáda

3. 5. - Taneční akademie - děti z tanečního kroužku

4. 5. - Anglické divadlo - Velké Meziříčí - zájemci III. - V. třída a II. stupeń

9. 5. - dopravní hřiště IV.A

16.5. - Soutěž mladých cyklistů

17.5. - dopravní hřiště IV.B

21.5. - exkurze jaderná elektrárna Dukovany a vodní dílo Dalešice - IX., VIII. třída

23.5. - fotografování tříd a žáků

25.5. - Den dětí spojený s ukázkou dravců

5. 6. - školní výlet I.A, I. B, II. třída - hrad Veveří

8. 6. - školní výlet III., IV.B - Macocha, Punkevní jeskyně

12.6. - exkurze I.A, I.B - Knihovna Velké Meziříčí

14. 6. - II. třída - exkurze Knihovna Velké Meziříčí

21.6. - závěrečná pedagogická rada

27.6. - "poslední zvonění" pro žáky IX. tříd

27.6. - odevzdávání učebnic

28.6. - cvičení v přírodě

29.6. - slavnostní ukončení školního roku

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG