Plánované akce únor - červen 2019

Únor

 1. 2. - jednodenní pololetní prázdniny

5. 2. - školní kolo recitační soutěže - I. stupeň (2. vyučovací hodina ve školní jídelně)

5. 2. - okresní kolo anglické olympiády

 4. 2. - 8. 2. - lyžařský kurz - 7. - 9. ročník - přihlášení zájemci

13. 2. - obvodní kolo soutěže ve šplhu ve Velkém Meziříčí - I. stupeň 

14. 2. - okresní kolo německé olympiády

20. 2. - okresní kolo zeměpisné olympiády

22. 2. - exkurze knihovna Velké Meziříčí - III. třída a ekologická exkurze - IV. třída

25. 2. - divadelní představení Ostrov pokladů - Mahenovo divadlo - V., VI., VII. třídy 

- žáci IX. tříd, popř. V. tříd - vyplňování přihlášek na SŠ, zákonní zástupci odevzdají na SŠ potvrzené přihlášky do 1. března, dále žáci dostanou zápisové lístky (pečlivě uschovat a odevzdat do 10 dnů po přijetí na příslušnou střední školu)


Březen

 4. 3. - 10. 3. - jarní prázdniny

11. 3. - 15. 3. - kurz s rodilými mluvčími - zájemci v 4. - 9. ročníku

13. 3. - obvodní kolo recitační soutěže ve Velkém Meziříčí (postupují 2 ze školního kola za každé kategorie)

20. 3. - okresní kolo ve šplhu

22. 3. - soutěž "Matematický klokan"

27. 3. - okresní kolo recitační soutěže


Duben

- testování SCIO - V. třídy

 2. 4. - seminář 1. pomoci pro žáky 8. třídy - 8.05 - 10.45

 3. 4. - okresní kolo olympiády z fyziky

 9. 4. - okresní kolo matematické olympiády - 6., 7., 8. ročník

 9. 4. - seminář 1. pomoci pro žáky 8. třídy - 8.05 - 11.40

11. 4. - třičtvrtletní pedagogická rada

11. 4. - třídní schůzky SRPŠ - začátek v 16 hodin

12. 4. - zápis dětí do I. třídy - 7.30 - 16.30

12. 4. - 1. termín přijímací zkoušky na SŠ - 9. ročník

12. 4. - akce Čistá Vysočina - žáci 7. ročníku

15. 4. - 2. termín  přijímací zkušky na SŠ - 9. ročník

16. 4. - 1. termín přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

17. 4. - 2. termín přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

17. 4. - Velikonoční turnaj ve vybíjené - I. stupeň + sportovci z okolních škol

18. 4. - velikonoční prázdniny

19. 4. - Velký pátek


Květen

 7. 5. - IV. třída dopravní hřiště

16. 5. - okresní kolo dopravní soutěže mladých cyklistů

22. 5. - fotografování žáků a tříd

27. 5. - oslava Dne dětí, představení Staré pověsti české pro žáky školy - soubor Pernštejni

- školní vlastivědné výlety, exkurze


Červen

- školní vlastivědné výlety, exkurze

20. 6. - závěrečná pedagogická rad

26. 6. - poslední zvonění pro žáky IX. tříd

26. 6. - odevzdávání učebnic

27. 6. - cvičení v přírodě

28. 8. - slavnostní ukončení školního roku

29. 6. - 1. 9. - hlavní prázdniny


 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG