Plánované akce ve školním roce 2018/2019

Přehled bude průběžně aktualizován a doplňován!

 

Září

 3. 9. - zahájení školního roku

12. 9. - 14. 9. - adaptační kurz VI. třídy

18. 9. - soutěž Jeřabinka - II. stupeň

19. 9. - dopravní hřiště - IV. třída

26. 9. - soutěž v přespolním běhu - II. stupeń

- přihlašování žáků do kroužků dle nabídky

 

Říjen

- zahájení práce v kroužcích, které byly otevřeny 

10. 10. - preventivní program Hudbou proti drogám - I. stupeń - 11.00-12.00

10. 10. - preventivní program Hudbou proti drogám - II. stupeŇ - 12.30-13.30

19. 10. - exkurze žáků 9. ročníku (chlapci) na SŠ Bělisko - Nov é Město na Moravě

23. 10. - ekologický pořad "Tonda Obal na cestách" pro všechny třídy

26. 10. - připomenutí 100. výročí vzniku samostatného československého státu

29. 10. - 30. 10. - podzimní prázdniny

 

Listopad

 2.11. - školení první pomoci - VI. A VII. třída

 5. 11. - návštěva Mahenova divadla Brno - 8. a 9. ročník - představení Saturnin

 8. 11. - 9. ročník - exkurze Teleflex Žďár n. S., návštěva Festivalu vzdělávání v DK ZR

12. 11. - 23. 11. - testy SCIO - IX. třídy - ČJ, M, AJ, OSP

13. 11. - exkurze na Úřad práce - volba povolání - VIII. třída

14. 11. - představení Honza a drak pro žáky I. třídy v MŠ

22. 11. - čtvrtletní pedagogická rada

22. 11. - plenární schůze SRPŠ, třídní schůzky, začátek v 16 hodin

 

Prosinec

20. 12. - Vánoční besídka v kulturním domě v Radostíně n. O. - žáci I. stupně, začátek v 17 hodin

21. 12. - vánoční hrátky - I. stupeň koncert Písničky starých řemeslníků, II. stupeň - volejbalový turnaj

22. 12. - 2. 1. - vánoční prázdniny

 

Leden

 3. 1. - začáteik školního vyučování po vánočních prázdninách

10. 1. - třídní schůzky SRPŚ - začátek v 16 hodin

14. 1. - VIII., IX. třídy - v 9.00 a v 10.00 - preventivní program Právní zodpovědnost

24. 1. - pololetní pedagogická rada

31. 1. - ukončení I. pololetí, rozdání výpisů z vysvědčení

 

Únor

 1. 2. - jednodenní pololetní prázdniny

 4.2. - 8.2. - lyžařský kurz - 7. - 9. ročník - přihlášení zájemci

22. 2. - exkurze knivhovna Velké Meziříčí - III. třída a ekologická exkurze - IV. třída

25. 2. - divadelní představení Ostrov pokladů - Mahenovo divadlo - V., VI., VII. třídy

- žáci IX. tříd - vyplňování přihlášek na SŠ, zákonní zástupci odevzdají na SŠ potvrzené přihlášky do 1.        března

 

Březen

 4. 3. - 10. 3. - jarní prázdniny

11. 3. - 15. 3. - kurz s rodilými mluvčími - zájemci v 5. - 9. ročníku

 

Duben

11. 4. - třičtvrtletní pedagogická rada

11. 4. - třídní schůzky SRPŠ - začátek v 16 hodin

12. 4. - 1. termín přijímací zkoušky na SŠ - 9. ročník

15. 4. - 2. termín  přijímací zkušky na SŠ - 9. ročník

16. 4. - 1. termín přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

17. 4. - 2. termín přijímací zkoušky na víceletá gymnázia

18. 4. - velikonoční prázdniny

19. 4. - Velký pátek

 

Květen

 7. 5. - IV. třída dopravní hřiště

22. 5. - fotografování žáků a tříd

27. 5. - oslava Dne dětí, představení Staré pověsti české pro žáky školy - soubor Pernštejni

- školní vlastivědné výlety, exkurze

 

Červen

- školní vlastivědné výlety, exkurze

20. 6. - závěrečná pedagogická rad

26. 6. - poslední zvonění pro žáky IX. tříd

26. 6. - odevzdávání učebnic

27. 6. - cvičení v přírodě

28. 8. - slavnostní ukončení školního roku

29. 6. - 1. 9. - hlavní prázdniny

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG