Rozvrhy hodin jednotlivých tříd

 Rozvrhy jednotlivých tříd - upozornění:

  1. Rozvrhy se mohou v průběhu měsíce nepatrně změnit
  2. Pro I. stupeň je rozvržení 5. vyučovací hodiny od 11.15 - 12.00
  3. Povinný plavecký výcvik ve 3. a 4. ročníku by měl probíhat v úterý asi od měsíce března
  4. Rozdělení žáků do skupin bude sděleno 3. září, popř. 4. září

POZOR:  Lichý a sudý týden se řídí podle třídní knihy - obráceně proti kalendáři!

 

rozvrhy-ii.pdf   Rozvrhy

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG