Slavnost slabikáře - pasování prvňáčků na čtenáře

Zveme rodiče prvňáčků 18. června v 15.30 hodin do I. třídy na "Slavnost slabikáře" - kde budou děti pasovány na čtenáře.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG