Upozornění pro rodiče vycházejících žáků - zápisové lístky

12. 2. 2018:

V následujících dnech si vycházející žáci vyzvednou a podpisem potvrdí u zástupkyně ředitele zápisový lístek. Ten po přijímacím řízení odevzdají na škole, pro kterou se rozhodnou. List, který je přesně evidován, pečlivě uschovejte!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG