Upozornění pro žáky V. tříd a jejich rodiče

Od pondělí 5. listopadu budou žáci V. tříd končit 5. vyučovací hodinu s II. stupněm tzn. v 11.40 hodin. Poté půjdou na oběd a po něm buď domů nebo na odpolední vyučování.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG