Upozornění vedoucí školní jídelny

Upozornění pro zákonné zástupce dětí a žáků

Z důvodu rostoucích cen potravin se na základě Vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování (přílohy č. 2, ve znění pozdějších předpisů o finančním limitu na nákup potravin) zvyšuje cena obědů s platností od 1. 3. 2018.

1) děti MŠ do 6 let                 18,- Kč

2) děti MŠ 7-10 let                 21,- Kč

     žáci 7-10 let                      21,- Kč

3) žáci 11-14 let                     23,- Kč

4) žáci 15 a více let                25,- Kč

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazováni na dobu školního roku, ve kterém dosahují věku podle bodů 1 – 4 (školní rok = září-srpen).

Děti dostanou domů lístek s novou cenou obědů, prosím o podepsání a vrácení zpět.

Cena 1 obědu pro cizí strávníky 60,- Kč

                                                                                  Marcela Pytlíková - vedoucí ŠJ                                 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG