Volby do školské rady - kandidátní listina 19.12. 2017

 Ředitelství ZŠ sděluje, že končí tříleté volební období Školské rady, a proto 11. ledna 2018 v rámci třídních schůzek proběhnou nové volby.

 

 

Děkujeme současné Školské radě za její práci!

 

 

 

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou
Příjmení a jméno Bydliště
1. Dohnalová Jitka Znětínek 67
2. Doležal Jindřich, Ing. Pavlov 38
3. Homolová Jana, Bc. Krásněves 98
4. Kališ Aleš Radostín nad Oslavou 249
5. Kudláček Josef Krásněves 79
6. Řezníčková Pavla Radostín nad Oslavou 119
7. Uhlíř Karel Krásněves 9
Poznámka:
Kandidátní listina zástupců rodičů žáků do školské
rady - volby 11. 1. 2018
Kandidáty navrhl výbor Sdružení rodičů, popř. podali kandidaturu sami.
Všichni jmenovaní s kandidaturou souhlasí

Důležité informace:

Volby proběhnou 11. ledna od 15.30 do 17.30 ve spojovacím krčku školy.

Podle volebního řádu má každý zákonný zástupce právo jednoho hlasu na každé dítě, které navštěvuje naši základní školu. Na hlasovacím lístku se zakroužkují nejvýše 2 kandidáti.

Po sečtení všech hlasů se první dva umístění stávají členy školské rady. Školská rada je šestičlenná, další dva zástupce jmenuje zřizovatel (OÚ Radostín nad Oslavou), další dva jsou voleni pedagogickými pracovníky školy.

 

Informace - citace zákona:

 

akolska-rada-vymezeni.doc 

 

 

 

Kandidátní listina


pro volby do školské rady při ZŠ a MŠ Radostín nad Oslavou – volební období 2018 – 2021

 

1. Dohnalová Jitka                Znětínek 67

2. Doležal Jindřich, Ing.         Pavlov 38

3. Homolová Jana, Bc.           Krásněves 98

4. Kališ Aleš                          Radostín nad Oslavou 249

5. Kudláček Josef                  Krásněves 79

6. Řezníčková Pavla               Radostín nad Oslavou 119

7. Uhlíř Karel                         Krásněves 9

 

 

Poznámka:

 

Kandidáty navrhl výbor Sdružení rodičů, popř.  podali kandidaturu sami. Všichni jmenovaní s kandidaturou souhlasí.

 

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG