Volitelné předměty v příštím školním roce

Žáci 5. - 8. ročníku dostali lístečky s nabídkou možných volitelných předmětů pro příští školní rok. Prosíme rodiče, aby lístky s dětmi vyplnili a děti je odevzdaly do 22. 5. Volitelné předměty budou realizovány dle počtu žáků a personálního zabezpečení.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG