Výuka plavání 3. a 4. ročník

Povinná výuka plavání pro žáky 3. a 4. ročníku proběhne každé úterý - první lekce 27. března - celkem 10 lekcí po dvou vyučovacích hodinách - poslední lekce 12. června.

 
Žáci budou odjíždět od školy v 10.30 hodin, návrat do školy cca v 13.30 hodin. Poté budou pokračovat

v odpolední výuce. Hodiny, které ztratí výukou plavání, budou nahrazeny místo hodin tělesné výchovy.

 
Obědvat ve školní jídelně budou žáci v 10.10 hodin.


Cena za plavecký výcvik činí pro jednoho žáka 1480 Kč. Tuto částku hradí škola. Rodiče připívají pouze na dopravu. Část úhrady na dopravu získala škola v rámci dotačního programu MŠMT. Rodiče budou tedy platit méně než v minulých letech, kdy se částka pohybovala okolo 400 Kč.


Rodiče podepíší čestné prohlášení následujícího znění:
„Můj syn/má dcera je zdráv/a, nevyžaduje zvýšený dozor ani netrpí epilepsií, může se bez omezení zúčastnit plavecké výuky“.

Pokud by se dítě nemohlo ze zdravotních důvodů zúčastnit plavecké výuky v některých lekcích, přinese předem omluvenku od rodičů.

Pokud by bylo dítě zcela osvobozeno ze zdravotních důvodů od plavecké výuky, přinese doporučení od dětského, popř. odborného lékaře. 


                  Vybavení žáků na výuku plavání

  • plavky,
  • koupací čepice (označená např. lihovou fixou na čelní části jménem dítěte),
  • mýdlo,
  • 2 ručníky (jeden ručník si žáci vezmou s sebou na bazén, druhý si nechají v šatně ve skříňce na doutření při odchodu z bazénu).

 

Upozornění: Doporučujeme, aby děti byly na cestu dobře oblečeny. Zejména v zimních měsících a přechodném období je vhodné, aby s sebou měly čepice, šálu a rukavice.

Dále doporučujeme dát na odpoledne dětem velkou svačinu.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG