Zahájení školního roku 2018/2019 - důležité!

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou

Sdělení rodičům a žákům školy – začátek školního roku 2018/2019


A) Informace – průběh prvních dnů školy


1)      3. září bude školní rok zahájen pro žáky 2. – 9. ročníku v 7.30 hodin. Ukončení asi v 10 hodin. Žáci si s sebou vezmou přezůvky a psací potřeby.

2)      Žáci 1. třídy budou slavnostně přivítáni v 7.45 hodin v učebně číslo 75 (II. patro přístavby).

3)      3. září mají žáci tyto úkoly:

  • Seznámit se se školním řádem, učebním rozvrhem, třídními záležitostmi
  • Přihlásit se na obědy u paní Pytlíkové
  • Doma s rodiči vyplní 3 formuláře: informovaný souhlas, sdělení rodičům, upřesnění údajů, které v úterý odevzdají třídnímu učiteli;
  • Dále zájemci z I. stupně z obou stran vyplní přihlášky do školní družiny – odevzdají v úterý vychovatelce ŠD

4) 4. září začíná výuka podle rozvrhů jednotlivých tříd, děti budou mít oděv a boty do TV, II. stupeň – sešity dle rozpisu na www. (I. stupeň dostane sešity ve škole – kdo si objednal)

5) Provoz mateřské školy bude zahájen 10. září 2018

 

B) Po celý školní rok bude ve škole realizován projekt půdní nástavby. V souvislosti se stavebními pracemi dochází k několika důležitým omezením:


1)      Parkoviště před mateřskou školou i vzadu za školou jsou pro rodiče, zaměstnance školy i veřejnost uzavřena, parkovat je možno v přilehlých ulicích

2)      Žáci školy budou přicházet do školy od školní jídelny (za zastávkou kolem dětského hřiště zezadu ke škole), vcházet budou vchodem do šaten

3)      Děti mateřské školy (provoz MŠ od 10. 9.) přichází do školy hlavním vchodem (mezi jídelnou a tělocvičnou), procházet budou spojovacím krčkem dále do prostor mateřské školy

4)      Platí přísný zákaz vstupu na staveniště!

5)      Dbejte zvýšené opatrnosti!

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG