Změna školní družina - důležité!

Kvůli stavebním pracím je změna umístění školní družiny. Ta je přemístěna na starou budovu - cvičná kuchyně - číslo 28. Kontakt na družinu je pouze na mobilní telefon - 734429671. V provozu nebude ani zvonek u hlavního vchodu. Změna má trvat zhruba 6 týdnů - do začátku listopadu.

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG