Exkurze IX. tříd

Exkurze – Úpravna vody v Mostištích

9. ročníky již mají po přijímacích zkouškách, a tak mohly 21. dubna vyrazit na exkurzi na Úpravnu vody v Mostištích.

Exkurze se konala v rámci dne otevřených dveří vodárenských zařízení, ale i ve spojitosti s Dnem Země, kdy si připomínáme ochranu životního prostředí a s tím spojené ekologické aktivity.

Po prezentaci a úvodních slovech vedoucího Jiřího Dvořáka jsme mohli projít krok po kroku jednotlivé prostory, kde se upravuje povrchová voda na pitnou.

Taktéž jsme zavítali na nedalekou hráz Mostišťské přehrady, kde kvůli opravám přetéká přehradní voda přes přepad. Měli jsme štěstí i na krásné počasí.

1682313667722

1682313562567