Informace k příjímacímu řízení

Informace pro rodiče žáků 9. ročníku

  • Potvrzené přihlášky na SŠ budou žákům předány v pátek 10. 2. 2023 ve dvou totožných provedeních.
  • Žák (uchazeč o studium) i jeho zákonný zástupce uvedený na přihlášce podepíší obě přihlášky, čímž stvrzují jejich platnost.
  • Ordinace MUDr. Klimeckého oznamuje, že lékařské potvrzení přihlášek na SŠ proběhne ve středu 15. 2. 2023 od 14.30 do 17.00 hod.
  • Kompletní přihlášky musí být doručeny na vybrané střední školy nejpozději do 1. března 2023, a to buď osobně na sekretariát školy, nebo prostřednictvím pošty - formou doporučeného dopisu.