Informace k výdeji ve školní jídelně

Od pondělí 15. května 2023  bude ve školní jídelně u výdeje obědů v provozu terminál ke snímání čipů. Čipy se budou strávníci prokazovat u výdeje, že mají oběd nahlášený. Čipy budou dětem vydány třídními učiteli od středy 10. května do pátku 12. května 2023.   Nepřítomným žákům budou předány dodatečně. Cena 1 čipu je 121,- Kč. Čipy budou dány strávníkům na celou dobu školní docházky do výpůjčky - budou tedy zdarma. Při ukončení stravování je povinnost čip vrátit vedoucí školní jídelny nebo cenu čipu uhradit. Při ztrátě nebo úmyslném poškození bude další čip vydán za cenu 121,- Kč. Prosím o pořízení šňůrky na krk nebo klíčenky, aby nedocházelo ke ztrátě čipů. Děkuji. Marcela Pytlíková - vedoucí ŠJ