Nabídka kroužků, které organizuje škola

floorbalNa kroužky se žáci přihlašují vedoucím kroužků Kroužky zahájí činnost od října (dle počtu přihlášených) Finanční částka za kroužek se odvíjí od počtu přihlášených a počtu hodin, první platba je za období říjen - prosinec 2022.


SPORTOVNÍ HRY

- 1. - 3. třída, - úterý 14.15 - 15.00 hodin, vedoucí Mgr. Renata Hallová


SPORTOVNÍ HRY

- dívky II. stupeń - úterý 15.00 - 15.45 hodin, vedoucí Mgr. Renata Hallová


KERAMIKA

- 2. - 5. třída - pondělí 13.00- 13.45, 14.00 - 14.45 1 x za 14 dní (jedna skupina lichý týden, druhá skupina sudý týden) - počet účastníků omezený, vedoucí Mgr. Kateřina Svobodová


PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z MATEMATIKY

- 9. ročník - úterý 8. hodina - vedoucí Mgr. Josef Fabík


PŘÍPRAVA NA PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY Z ČESKÉHO JAZYKA

- 9. ročník - úterý 8. hodina - vedoucí Mgr. Věra Ochranová


Další nabídka kroužků, které by vedla Jitka Vilišová (problémem bude najít vhodný čas vzhledem k vytíženosti telocvičny):


Florbal 8., 9.: pondělí 15.00-16.30 (2 hodiny)

Florbal 6, 7..: hledá se termín, záleží na vytíženosti tělocvičny a dalších kroužcích