Nový systém ve školní jídelně

Odhlašování a přihlašování stravy přes internet bude plně v provozu od úterý 2. května 2023.

V pátek 21. 4. 2023 vám byly zaslány informace o aktivaci, kterou provedete na stránce WWW.strava.cz. Povinně prosím vyplňte e-mailovou adresu, která je nutná pro zasílání informací ohledně stravování. 

Odhlášení a přihlášení stravy přes internet bude možné do 6.00 hodin aktuálního dne. Telefonicky nejpozději do 6.30 hodin ráno na aktuální den. Pozdější odhlášky nejsou možné. Nepoužívejte už prosím k odhlašování a přihlašování moji e-mailovou adresu a aplikaci Bakalář.

 1. den neplánované nepřítomnosti dítěte můžete oběd odebrat do vlastního  jídlonosiče označeného jménem a třídou. Jídlo je nutné vyzvednou v určeném čase v době od 10. 20 do 10.40 hodin nebo přinést jídlonosič během dopoledne. Oběd je k vyzvednutí nachystán v 10.45 hodin.  

Plánovanou nepřítomnost odhlašujte nejpozději do 13.00 hodin předchozí den. Poté odhlašujte prosím jen náhlé indispozice a nemoci. 

Připomínám také včasné nahlášení stravy 1 den předem do 13 hodin předchozí den. Poté pouze ve výjimečných případech nejpozději do 6.00 hodin ráno na aktuální den přes internet nebo do 6.30 hodin telefonicky. 

Odhlašování stravy přes internet je možné na dobu určitou. Telefonicky je možné na dobu neurčitou. Musím však provést blokaci strávníka a potom není možné nahlášení stravy přes internet. Proto budu preferovat odhlášky na dobu určitou, kde vy sami přes internet provedete odhlášky a přihlášky stravy. 

Při dlouhodobé nepřítomnosti strávníka nebo úplném odhlášení z obědů je nutné zavolat, abych provedla blokaci strávníka.   

Změna bude také v přihlašování obědů na začátku nového školního roku. Všechny děti ze ZŠ, které se v předchozím školním roce stravovaly, byť jen některé dny v týdnu, budou na obědy automaticky nahlášeny denně od 2. školního dne. Pokud se některé děti nebudou stravovat nebo se budou stravovat pouze některé dny v týdnu, musí zákonní zástupci dětí obědy odhlásit telefonem u vedoucí školní jídelny. Stravné dny budou nastaveny v programu dle požadavku.

Od 15. května bude ve školní jídelně v provozu terminál ke snímání čipů, kterými se budou strávníci prokazovat u výdeje, že mají oběd nahlášený. Čipy budou dětem předány ve 2. květnovém týdnu třídními učiteli.  Cena 1 čipu je 121,- Kč. Čipy budou dány strávníkům na celou dobu školní docházky do výpůjčky.   Budou tedy zdarma. Při ukončení stravování je povinnost čip vrátit vedoucí ŠJ nebo čip uhradit.  Při ztrátě nebo úmyslném poškození bude další čip vydán za cenu 121,- Kč.  

Veškeré informace budou vyvěšeny na stránkách školy a budou před začátkem nového školního roku rozeslány rodičům.