Portál škol v kraji Vysočina


Kraj Vysočina pro školství si dovoluje upozornit, že byl zprovozněn nový webový portál, jehož cílem je přispět k výběru střední školy pro každého žáka ZŠ. Portál vznikl v rámci projektu Studuj na Vysočině, jehož cílem je nabídnout přehled o vzdělávací nabídce středních škol v kraji. K propagaci webového portálu se připravuje také kampaň na sociálních sítích Kraje Vysočina.

Odkaz:

https://www.studujnavysocine.cz/