Ukončení I. pololetí

V úterý 31. ledna bude ukončena práce v I. pololetí. Třídní učitelé zhodnotí práci žáků a rozdají výpis vysvědčení žákům I. stupně 4. vyučovací hodinu, žákům II. stupně 5. vyučovací hodinu. Odpolední vyučování odpadá, školní družina je v provozu.

II. pololetí začíná ve středu 1. února, v pátek 3. února pak jsou jednodenní pololetní prázdniny.