Úspěchy žáků ve školním roce 2022/2023

V letošním roce dosáhli naši žáci mnoha úspěchů jak v naukových olympiádách a soutěžích, tak ve sportovních kláních. Všechny soutěže jsou k nahlédnutí v záložce soutěže.

Všem soutěžícím blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci a přejeme hodně úspěchů v dalších letech!