Změna projektu "Ovoce a mléko do škol"

ovoce-mleko-do-skolDošlo k následujícím změnám:

  • Z důvodu úprav školních projektů ze strany SZIF budou zatím probíhat dodávky pouze 1x měsíčně. 
  • Z rozhodnutí Ministerstva zemědělství došlo k zúžení cílové skupiny pouze NA ŽÁKY 1. STUPNĚ.