Dotazník pro rodiče

Od 2. 2. 2023 bude v mateřské škole probíhat průzkum spokojenosti rodičů s chodem MŠ.

Rodiče si mohou vyzvednout dotazník ve své třídě. Po vyplnění jej vhodí do připravené schránky v hlavní šatně MŠ a to nejpozději do 17. 2. 2023.

Dotazníky jsou anonymní.