Zápis do mateřké školyŘEDITELSTVÍ  ZÁKLADNÍ ŠKOLY A MATEŘSKÉ  ŠKOLY V RADOSTÍNĚ NAD OSLAVOU OZNAMUJE, 

 ŽE ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 

se koná ve čtvrtek 4. 5. 2023

 od 7.00 - do11.30 hodin

a od 12.00 - do 15.00 hodin

v budově mateřské školy.

Zápis se týká dětí, které doposud naši MŠ nenavštěvují

a rodiče uvažují o jejich nástupu do mateřské školy 

od září 2023.

Kritéria pro přijímání dětí budou vyvěšena na webových stránkách MŠ. 

S sebou přineste rodný list dítěte a OP zákonného zástupce.

                                                                                                                   vyřizuje: zástupkyně pro PV I. Fabíková 

                                                                                              informace: tel.566 670 289

 

V Radostíně nad Oslavou 21. 3. 2023