Změna cen za stravování dětí

Od 1. listopadu 2022 se zvyšuje cena obědů a odpolední svačiny ve školní jídelně Radostín nad Oslavou z důvodu zvýšených cen potravin v souladu s Vyhláškou č. 107/2005 Sb., o školním  stravování,  ve znění pozdějších předpisů.

CENA   STRAVOVÁNÍ:

1)děti MŠ do 6 let             přesnídávka            11,- Kč (včetně pitného režimu) 

                                               oběd                          22,- Kč

                                               svačina                       9,- Kč

 

2)děti MŠ 7-10 let             přesnídávka             12,- Kč (včetně pitného režimu)

                                               oběd                          27,- Kč

                                               svačina                      9,- Kč

 

   žáci ZŠ 7 – 10 let                                                  27,- Kč

3)žáci ZŠ 11 – 14 let                                             30,- Kč

4)žáci ZŠ 15 a více let                                           33,- Kč

 

Do věkových skupin jsou děti a žáci zařazeni na dobu školního roku,

 ve kterém dosáhnou věku podle bodů 1 - 4.  (školní rok = září – srpen)

 

Cena 1 obědu při cizí strávníky            80,-Kč

 

U plateb z účtu prosím o nastavení dostatečného finančního limitu a případně jeho navýšení, aby platby proběhly.