1. 3. Zápisový lístek pro vycházející žáky

     Dne 2. a 3. března obdrží v ředitelně školy vycházející žáci proti podpisu zápisový lístek. Ten si pečlivě uschovají a po obdržení rozhodnutí o přijetí na SŠ do 10 dnů odevzdají na škole, kterou si zvolí pro další studium. 


Prosíme žáky, aby si na zápisový lístek přinesli tuhé desky.

               

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG