11. 5. 2020 - Pokyny pro žáky 9. ročníku ke konzultacím

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou, příspěvková organizace

 

V Radostíně nad Oslavou 11. května 2020

Pravidla žáků 9. ročníku při konzultacích k přijímacím zkouškám

 1. Docházka není povinná, probíhá pro přihlášené žáky.
 2. Konzultace budou probíhat každé úterý a čtvrtek počínaje 12. květnem 2020 do odvolání a to od 7.30 do 12 hodin. 7.30 – 9.45: I. skupina matematika, II. skupina český jazyk, 9.45-12.00: I. skupina  český jazyk, II. skupina matematika.
 3. I. skupina – učebna 106,    II. skupina – učebna 22
 4. Přestávky jsou od 8.30 – 8.45, 9.45 – 10.00, 11.00 – 11.15
 5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
 6. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by měly odpovídat známým příznakům COVID-19, nesmí do školy vstoupit.
 7. V úterý 12. května bude mít každý žák podepsané čestné prohlášení, bez něho nebude do školy vpuštěn. Toto prohlášení vybere třídní učitelka.
 8. Při cestě do školy a ze školy budete mít zakrytá ústa a nos ochrannými prostředky a budete dodržovat odstup 2 metry v souladu s krizovými nebo mimořádnými opatřeními.
 9. Do školy přicházíte od 7.10 – 7.30, dozor u vchodu bude mít pan školník, který vás bude postupně pouštět. Doporučujeme využít autobus z Ostrova s odjezdem až 7.05.
 10. V šatně se přezujete a ihned odcházíte do určené učebny. V šatně dodržujete 2 m odstup, popř. počkáte, až bude šatna prázdná.
 11. Při vstupu do třídy si umyjete důkladně ruce 20 – 30 sekund vodou a tekutým mýdlem a  poté musíte použít dezinfekci na ruce.
 12. V lavicích i při pohybu ve třídě zachováváte odstup mezi spolužáky 2 metry.
 13. Roušku můžete sundat jen na pokyn učitele, v tom případě si ji uložíte do sáčku.
 14. Po každé hodině si vydezinfikujte nebo umyjete ruce ve třídě
 15. O přestávkách je zakázáno opouštět patro.
 16. Vyučující zajistí časté větrání – minimálně jednou za hodinu pod dobu 5 minut.
 17. Pokud byste vykazovali některý z možných příznaků COVID-19, budete umístěni do samostatné místnosti (učebna 26) a vyučující bude kontaktovat zákonné zástupce  pro okamžité vyzvednutí žáka
 18. Používání WC – I. skupina – WC dívky na chodbě 3. patro, WC chlapci – v mezipatře mezi 2. a 3. patrem. II. skupina – WC dívky  v mezipatře 1. a 2. patro, WC chlapci – mezipatro mezi 1. a 2. patrem. Na WC si umyjete ruce a použijete dezinfekci.
 19. Po skončení výuky vás vyučující odvedou do šatny (při dodržení rozestupů) I. skupina 12.00, II. skupina 12,05, ihned odejdete ze školy, nebudete se shromažďovat před budovou školy.
 20. Obědy ve školní jídelně nebudou po dobu konzultací žákům poskytovány.
 21. Podrobné informace k provozu školy jsou na webových stránkách školy – viz MŠMT – provoz základních škol ze dne 4. 5. 2020.
 22. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla.

 

Mgr. Jan Hladík – ředitel školy

 

pokyny--9.-rocnik--12.5.-kopie.pdf Totéž v pdf + skupiny

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG