14. 5. - Upřesnění k přítomnosti žáků I. stupně ve škole od 25. 5.

Na základě dotazů rodičů upřesňujeme způsob přítomnosti žáků ve škole (na základě pokynů MŠMT):

  • Nejedná se o běžnou výuku, nepostupuje se podle rozvrhu hodin.
  • Žáci budou plnit úkoly, které jsou zadávány na dálku na webových stránkách školy, nebudou mít domácí úkoly.
  • Skupiny (mohou být i mezitřídní) budou naplněny do 15 žáků.
  • Dohled nad žáky dle vyhlášky a pokynů MŠMT budou zajišťovat přednostně asistentky pedagoga a vychovatelky ŠD tak, aby učitelé mohli pokračovat v distanční výuce pro všechny žáky. Ve skupině smí být pouze jeden pedagogický pracovník po celou dobu.
  • Žák, který nebude přihlášený do 18. května, nemůže být přítomen ve škole.
  • Rovněž žák, který 25. května nepřinese Čestné prohlášení, nemůže být do školy vpuštěn. 
  • Prosíme neposílejte prohlášení předem, musí být aktuální!
  • Dle posledních informací rodiče, kteří nepošlou děti do školy, neztrácí nárok na ošetřovné.
  • Obědy budou zajištěny pro přihlášené žáky (přihlášení vedoucí ŠJ).

 

í

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG