14. 6. - Informace k volbám do školské rady

  • Dnes v pondělí 14. 6. přinesly domů děti hlasovací lístky pro volby do školské rady. Zákonní zástupci na hlasovacím lístku zakroužkují maximálně dva kandidáty, lístek vloží do obálky. Děti v úterý 15. 6. vhodí obálku s lístkem do volební urny a volební komisi nahlásí, za které rodiče hlasují.   • Pokud zákonný zástupce nevyužije možnost odevzdání lístků prostřednictvím svého dítěte, může volit osobně 15. 6. v době od 13 – 15 hodin ve spojovacím krčku. (Zástupce zazvoní na ředitelnu a se zástupci volební komise proběhnou volby).

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG