15.5. Doplnění informace k přítomnosti žáků I. stupně

     Vážení rodiče,

na základě vašich dotazů doplňuji informaci ze 14. května.


Nejraději bychom zahájili výuku v plném rozsahu, ale musíme postupovat dle pokynu MŠMT - "Ochrana zdraví a provoz základních škol v období do konce školního roku 2019/2020." 

 

Výňatky:

 

Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
 Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.
 Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
 Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
 Pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).
  • Vzdělávací aktivity se realizují pro skupiny žáků, které mohou být tvořeny žáky různých tříd a ročníků. Pokud je to možné, je vhodné vytvořit skupiny ze žáků jedné třídy nebo jednoho ročníku.
  • Maximální počet žáků ve skupině je 15. Vždy musí být splněny podmínky: jeden žák v lavici s rozestupy mezi lavicemi viz část Ve třídě.
  • Složení skupin je neměnné po celou dobu od opětovného umožnění přítomnosti žáků ve škole do 30. 6. 2020. O zařazení žáků do skupin rozhoduje ředitel školy. Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 25. 5. 2020.
  • Pedagogičtí zaměstnanci přidělení ke skupině by se neměli měnit.
  • Pokud je to možné, doporučuje se, aby byly třídní skupiny umístěny do tříd s vybavením odpovídajícímu věku žáků (zejména velikost školních lavic).

 

  • Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopolední části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Obsah vzdělávání dopolední části vychází ze vzdělávacího obsahu ŠVP školy. Jedná se především o hlavní vzdělávací obsah, který je žákům zadáván i formou vzdělávání na dálku. 
  • Vzdělávací aktivity zajišťují pedagogičtí pracovníci. V dopolední části mohou vzdělávací a výchovnou činnost ve skupině zajistit i vychovatelé nebo asistenti pedagoga. 


 

     Na základě uvedeného se nejedná o běžnou výuku, ale o vzdělávací aktivity, které odpovídají výuce na dálku. Učitelé jednotlivých tříd a předmětů budou připravovat materiály se stejným obsahem  pro vzdělávání ve škole i doma.Nemůže dojít k znevýhodňování některých skupin žáků.


     Bohužel MŠMT neustále mění informace a stanoviska k otevření škol, aktuální zprávy získáváme z médií. Z uvedeného vyplývá, že od 1. června může být situace naprosto jiná. 

 

Na závěr si můžete přečíst imaginární příběh, který nám mluví z duše, zvláště dodatek paní ředitelky:

 

https://www.skolalosenice.cz/aktualne/skolni-den-zaka-xavera

 

                    Děkuji za pochopení a těším se, až budu moci našim žákům sdělit informaci o normálním provozu školy!

 

Jan Hladík

 

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG