17. 9. - Elektronická žákovská knížka

 Vážení rodiče,

     v tomto školním roce přechází naše škola na možnost informovat Vás o dění ve škole i o prospěchu a chování Vašich dětí prostřednictvím elektronického systému Bakaláři – elektronická žákovská knížka.

     V 1. pololetí školního roku budeme provozovat elektronickou žákovskou knížku v tzv. zkušebním provozu, což znamená, že budete mít možnost odkudkoliv a kdykoliv sledovat klasifikaci Vašich dětí, osobní rozvrh žáka prostřednictvím elektronické žákovské knížky.

     V tomto zkušebním provozu je i nadále platná žákovská knížka papírová (obzvláště pro omlouvání žáků z vyučování) současně s elektronickou žákovskou knížkou.

Elektronická žákovská knížka slouží také pro informaci žákům, kteří mají možnost vstupovat do prostředí své elektronické žákovské knížky prostřednictvím svých žákovských přístupových údajů.

Po nasbírání zkušeností z provozu elektronické žákovské knížky a eliminování případných nesrovnalostí v provozu bychom případně v příštím školním roce opustili papírové žákovské knížky a dále provozovali pouze jejich elektronickou formu.

 

Co potřebujete ke sledování elektronické žákovské knížky:

  • Připojení k internetu na domácím počítači (notebooku, tabletu či mobilním telefonu - odkudkoliv)
  • Přihlašovací jméno a rodičovské heslo, dále žákovské přihlašovací jméno a heslo potřebné pro vstup do elektronické žákovské knížky – získají děti od třídního učitele dnes 17. 9., nepřítomní žáci pak při návratu do školy

Rozdíl mezi přístupem rodiče a žáka do webové aplikace Bakaláři:

  • Žák nemá povoleno zasílání zpráv v záložce Komens, může si pouze prohlížet své známky
  • Rodič může prostřednictvím záložky Komens zasílat zprávy třídnímu učiteli, kterémukoliv vyučujícímu, vedení školy.
  • V záložce Komens je možné využívat zprávy k omlouvání žáků (rozbalí se záložka pod obecnou zprávou, kde je přímo omlouvání absence a naskakuje zde i datum od – do). Můžete tuto službu využít místo papírové žákovské knížky. Po určité době zkušebního provozu oznámíme rodičům, kterou formu omlouvání budeme preferovat.

Upozornění! 

Své přístupové údaje do elektronické žákovské knížky pečlivě uschovejte, aby nemohly být zneužity cizí osobou. Svá hesla nikomu nesdělujte.

 

Vedení školy

 

Návod k používání aplikace Bakaláři:

navod-bakalari1.pdf 

 

Informace v pdf:

informace-k-elektronicke-zakovske-knizce-bakalari.pdf 


© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG