19. 6. - Informace k ukončení školního roku

Základní škola a Mateřská škola Radostín nad Oslavou

V Radostíně nad Oslavou 18. 6. 2020

Informace k ukončení školního roku

     Ministerstvo školství po konzultacích s epidemiology rozhodlo, že závěr školního roku ve školách proběhne obdobně, jako tomu bylo v minulých letech, tedy za účasti všech žáků. Umožní to úprava mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví, které se týká omezení v oblasti školství. Podrobnější informace zde.

     Stále však bude nutné předložit čestné prohlášení, pokud je žáci dosud nepředložili (do školy nechodili) a do škol nebudou moci osoby s příznaky virového onemocnění.

     Pravidla pro školní skupiny docházející nyní do školy za účelem vzdělávacích aktivit nicméně zůstávají nedotčena a ve stejném režimu jako doposud (omezení počtu na 15, u 1. stupně ZŠ neměnnost skupin apod.) budou pokračovat až do konce školního roku. Upravené mimořádné opatření se týká pouze školních aktivit spojených s předáváním  vysvědčení a ukončením školního roku.

POZNÁMKA: Rozhodnutí, doporučení a pokyny MŠMT jsou podle našeho názoru často v rozporu se zdravým selským rozumem. J 

 

Průběh předání vysvědčení

IX. třída

 • V pondělí 29. června proběhne v tělocvičně slavnostní rozloučení se žáky 9. ročníku. Žáci dostanou pamětní list a dárek od starosty obce. Účastníci soutěží a olympiád budou odměněni ředitelem školy. Všichni obdrží závěrečné vysvědčení  s doložkou o ukončeném základním vzdělání.
 • Žáci, kteří se neúčastnili přípravy na přijímací zkoušky, donesou do školy čestné prohlášení!
 • Všichni žáci budou mít roušku!
 • Žáci přijdou do školy v 7.30, předpokládáme konec v 10 hodin.
 • Dále budou pořízeny fotografie, jejich distribuci zajistí třídní učitelka, zaplaceny budou z prostředků SRPŠ.
 • Pokud by se některý žák neúčastnil tohoto rozloučení, sdělí rodiče tuto skutečnost škole nejpozději do 7 hodin 29. června, zároveň oznámí, zda bude chtít žák fotografii třídy a kdy si vyzvedne vysvědčení, které bude k dispozici v ředitelně školy.

 

 

I. – VIII. třídy

 • Předání vysvědčení proběhne v úterý 30. června a budou se jej moci účastnit všichni žáci bez omezení. POZOR – ti, kteří se neúčastnili ve škole vzdělávacích aktivit, přinesou ráno do školy čestné prohlášení, které předají třídnímu učiteli. Pokud bude stále platit povinnost nosit v budovách roušky, bude mít každý žák roušku, všichni si přinesou přezůvky.
 • Žáci přijdou do školy v 7.15 – 7.30. V kmenových učebnách proběhne s třídními učiteli hodnocení školního roku, předání vysvědčení a fotografování třídy. Pořízení fotografií zabezpečí škola svým pracovníkem a dětem budou předány na začátku září (zaplaceny budou z prostředků SRPŠ). Ukončení předpokládáme kolem 10. hodiny
 • Žáci I. stupně si odnesou všechny letošní pomůcky a učebnice na příští školní rok.
 • Neproběhne společné slavnostní shromáždění žáků v tělocvičně a předání odměn aktivním žákům. Toto shromáždění plánujeme uskutečnit 1. září.
 • Pokud žák nebude přítomen tento den ve škole, rodiče sdělí tuto skutečnost třídnímu učiteli a domluví si termín vyzvednutí vysvědčení.
 • Obědy jsou zajištěny pro přihlášené žáky I. stupně, kteří se od 25. 5. účastnili vzdělávacích aktivit a mají přihlášený oběd. Oběd bude vydán v 10 hodin a žáci odchází domů.

 

     Vážení rodiče,

     dovolte nám vyjádřit poděkování a uznání vám všem, kteří jste nám pomáhali v náročné a komplikované distanční výuce.  Přejeme vám i vašim dětem klidné a spokojené prázdniny!

 

konec-roku-17.6..pdf Tytéž informace v pdf

© 2010 | www.radostinno.cz | www stránky, optimalizace AUTOGRAPH, Admin-NG